VÄLKOMMEN TILL NAPRAFORM

Vårt mål är att förbättra ditt biomekaniska tillstånd, det vill säga optimera din ledrörlighet och muskulära flexibilitet. För att uppnå ökad ledrörlighet använder vi specifika justeringstekniker vi lärt oss genom många års studier och praktik. Behandlingen innefattar också muskulära tekniker såsom medicinsk akupunktur/Dry needling, akupressur, massage och stretching vilket förbättrar genomblödning, flexibilitet och funktion i kroppens mjukdelar.

En viktig del av behandlingen är att ge patienten instruktioner i hur man kan förbättra sitt rehabiliteringsresultat ytterligare. Dessa ”hemläxor” inkluderar stretching, massage, akupressur samt specifika träningsövningar och andra tips och råd, allt detta för att få det bästa möjliga behandlingsresultatet och påskynda tillfrisknandet. Därmed ges patienten möjlighet att på kortare tid uppnå sin optimala biomekaniska status.